*** Update - Vanaf 11 mei is de praktijk weer open, voor nadere informatie kijk onder de button coronabeleid. ***
Centrum voor Osteopathie
Centrum voor Osteopathie

Wat is Osteopathie ?


Osteopathie is sinds 1986 nieuw in Nederland. Het werd in de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew T. Still. Bestrijding van ziekteverschijnselen vond hij ontoereikend. Hij onderzocht de samenhang tussen de verschillende lichaamssystemen zoals:
 • - het bewegingsapparaat(gewrichten, spieren, kapsels en banden)
 • - de orgaansystemen, bloedvaten en lymfevaten.
 • - het zenuwstelsel en de schedelbeenderen.
Dit alles leidde tot een andere benadering van klachten en mondde uit in osteopathie.
Een storing in het ene systeem kan klachten in het andere systeem veroorzaken.
Osteopathie is een manuele geneeswijze die de oorzaak van aandoeningen en ziektes behandelt en niet alleen de symptomen. Het is een mechanische benadering van ziekte; dat wil zeggen: de osteopaat zoekt naar bewegingsverliezen/weefselspanningen in het lichaam en tracht deze op te heffen; de gebruikte technieken worden op subtiele wijze met de handen uitgevoerd.
Daarnaast gaat de osteopaat uit van een holistische visie; dit betekent dat hij uitgaat van het hele lichaam. Hij zoekt altijd naar de oorzaak van de klachten; deze kan zich op een andere plaats in het lichaam bevinden dan daar waar de klacht zich presenteert.

Onder normale omstandigheden is het lichaam in staat allerlei storingen zelf op te heffen; de zogenaamde homeostatische werking, een natuurlijk proces.
Indien het evenwicht tussen de bewegende delen in het lichaam, zoals gewrichten, spieren, organen, bloedvaten en zenuwen, is verstoord, heeft dit een negatieve invloed op de zelfregulerende, oftewel homeostatische werking van ons lichaam: de persoon krijgt klachten.
Voor het herstel van dit evenwicht kunt u terecht bij een osteopaat.

De osteopaat gebruikt voor het herstel van uw lichaam geen medicijnen maar zijn handen; hij zal via weefselontspannende technieken de voorwaarden creëren voor een natuurlijk herstel.

Osteopaten zijn speciaal opgeleide medici en paramedici die gebruik maken van specifieke anatomische, fysiologische en neurologische kennis. Osteopathie is als wetenschap voortdurend in ontwikkeling.

In 1986 werd de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht. Inmiddels zijn er enkele honderden officieel geregistreerde osteopaten met de aanduiding D.O. MRO( Diplomed Osteopaat member register osteopathie ). Alleen osteopaten met de titel D.O. MRO zijn NRO geregistreerd.

Hoe gaat de osteopaat te werk?


Het onderzoek

Als u zich met klachten bij het Centrum voor Osteopathie presenteert zal de osteopaat via een uitgebreide anamnese(vraaggesprek) en lichamelijk onderzoek komen tot een voor u aangepaste behandeling.
Het onderzoek is gericht op het vinden van de primaire oorzaak van uw klachten. Met name onderzoekt de osteopaat de functies van de verschillende lichaamssystemen middels uiterst verfijnde tastzin. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van hulponderzoeken uit andere medische disciplines.

De behandeling

De behandeling is gericht op het vrijmaken van de primaire bewegingsverliezen in het lichaam om zodoende het lichaam de gelegenheid te geven te komen tot natuurlijk herstel.
De behandeltechnieken worden handmatig op rustige wijze uitgevoerd.
Ze variëren van orgaantechnieken, reflextechnieken, lichte wervelmanipulaties, ontspanningstechnieken tot schedeltechnieken (cranio-sacrale technieken).
De behandeling is zelden pijnlijk en verschilt van persoon tot persoon.
De osteopaat behandelt de zieke mens en niet alleen de ziekte!

Voor wie is osteopathie bedoeld?


Osteopathie kan worden toegepast bij klachten uit bijna alle medische vakgebieden zoals neurologie, interne geneeskunde, gynaecologie, orthopedie, paediatrie, urologie, endocrinologie enz.
Om een indruk te geven welke patienten gebaat kunnen zijn bij een osteopatische behandeling, volgt hier een bescheiden opsomming:
 • - chronische nek- en rugklachten, schouderklachten..........
 • - hoofdpijn, migraine, oorsuizen, aangezichtspijnen.........
 • - slaapstoornissen, depressiviteit.......
 • - K.N.O. klachten zoals recidiverende sinusitis(holteontstekingen),......
 • - hormonale stoornissen
 • - maag- en darmklachten, stoelgangproblemen
 • - stressincontinentie, recidiverende blaasontstekingen.......
 • - astma, eczeem.......
 • - specifieke en algemene kinderproblemen, huilbaby's, voedingsproblemen, concentratiestoornissen...

Aanvullende informatie:
 • - een osteopatische behandeling duurt gemiddeld een half uur tot drie kwartier,
 • - u heeft geen verwijzing nodig voor osteopathie,
 • - vele aanvullende verzekeringen vergoeden osteopathie geheel of gedeeltelijk op voorwaarde dat de behandeling uitgevoerd wordt door een osteopaat D.O. MRO(geregistreerd bij de NRO ); informeer hiervoor bij uw verzekering! de vergoeding komt niet ten laste van het eigen risico basisverzekering !


Centrum voor Osteopathie van Well-Neeskens
Rijksweg Zuid 42
6131 AP Sittard
tel. 046 - 4 525 881