*** Update - Vanaf 11 mei is de praktijk weer open, voor nadere informatie kijk onder de button coronabeleid. ***
Centrum voor Osteopathie
Centrum voor Osteopathie

Voor wie is Osteopathie bedoeld?


Klachten die voor osteopathie in aanmerking komen zijn velerlei; dit is gelegen in het feit dat de osteopaat het hele lichaam in al zijn facetten evalueert. Kenmerkend is dat de osteopaat probeert de oorzaak te lokaliseren en deze kan op een heel andere plaats liggen dan de klachten zelf. We zien vaak in het lichaam een "oorzaak-gevolgketen" ontstaan, die de osteopaat zichtbaar probeert te maken.

De osteopaat onderzoekt en behandelt het lichaam "totaal", vandaar dat diagnosen uit alle medische vakgebeiden in principe behandelbaar zijn, of het nu gaat om neurologische, orthopedische of organische (inwendige) klachten of een combinatie daarvan.

De meeste mensen die een osteopaat bezoeken hebben chronische klachten; hun klachten bestaan al langer en verschillende andere behandelingsmethoden hebben onvoldoende effect gesorteerd. Een bezoek aan de osteopaat levert meestal een nieuwe ingang op om de klachten effectief te behandelen.

Voor een behandeling bij de osteopaat heeft u geen verwijzing nodig!

Osteopathische behandeling De behandelfrequentie bij de osteopaat is laag; één behandeling per 3-4 weken is meestal voldoende, het lichaam heeft immers tijd nodig om te herstellen en te genezen. Bij iedere volgende behandeling vindt er een evaluatie plaats om te kijken of er voldoende effect is opgetreden en of de behandeling op deze weg moet worden voortgezet.

Na 2-3 consulten blijkt meestal of de behandeling effectief is;

Om tot een optimaal resultaat te komen zijn meestal 3-6 behandelingen noodzakelijk. Soms is het nodig om de behandeling in een lage frequentie voort te zetten om het behaalde resultaat vast te houden; meestal vindt dit plaats een keer per 2/3 maanden. Is er onvoldoende verbetering na 2 á 3 behandelingen, vanuit de osteopaat of de patiënt bezien, dan wordt in onderling overleg besloten of de behandeling wordt gestaakt. s er onvoldoende verbetering, vanuit de osteopaat of de patiënt bezien, dan wordt in onderling overleg besloten of de behandeling wordt gestaakt.

Osteopathie is uniek in zijn benaderingswijze en behandelmethodes en is daardoor in staat om op een relatief eenvoudige manier veel klachten op te lossen. Zonder volledig te willen of kunnen zijn volgt hier een opsomming van klachten die veel bij de osteopaat gezien worden:
 • - Hoofdpijn, migraine.
 • - Nekklachten, uitstralingspijnen in de armen, schouderklachten, tennisarm
 • - Carpaal tunnel syndroom
 • - RSI(muisarm)
 • - Concentratiestoornissen
 • - Rugklachten op ieder nivo al dan niet met uitstraling in armen of benen, knieklachten
 • - Bekkeninstabiliteit
 • - Hormonale stoornissen: menstruatieklachten, overgangsklachten, postnatale klachten,    neiging tot depressiviteit, schijnbare onvruchtbaarheid.
 • - Maagdarmklachten, stoelgang problemen
 • - Buikpijnen
 • - Allergie, astma, eczeem.
 • - Huilbaby's, darmkrampjes, slaapstoornissen bij baby's
 • - Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

Het verrassende voor de patiënt is dat verschillende symptomen veroorzaakt worden door een en dezelfde oorzaak; groot voordeel is dat de patiënt inzicht krijgt in zijn klachtenpatroon en de ontstaanswijze.

Zoals reeds gezegd is bovenstaande opsomming verre van volledig; indien u twijfelt of osteopathie voor u iets kan betekenen neem dan contact op met ons centrum.


Centrum voor Osteopathie van Well-Neeskens
Rijksweg Zuid 42
6131 AP Sittard
tel. 046 - 4 525 881