*** Update - Vanaf 11 mei is de praktijk weer open, voor nadere informatie kijk onder de button coronabeleid. ***
Centrum voor Osteopathie
Centrum voor Osteopathie

Wie zijn wij?


Centrum voor Osteopathie van Well aan Rijksweg Zuid 42 te Sittard bestaat op deze locatie sinds 2002. Voorheen was de praktijk gevestigd aan de Molenweg te Sittard als onderdeel van Centrum voor integrale geneeswijzen.
De praktijk
Sinds 1995 is Theo van Well reeds werkzaam als geregistreerd osteopaat D.O. MRO bij de NRO(Nederlands register voor Osteopathie) als eerste in Limburg. Voorheen was hij actief als fysiotherapeut. Theo van Well is afgestudeerd in 1995 aan de Internationale Academie voor Osteopathie te Gent;
Leon Wijnands is sinds 2005 werkzaam als geregistreerd osteopaat D.O.-MRO. Voorheen leidde hij zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Duitsland. Als osteopaat was hij werkzaam in praktijken in Aken (D), Maastricht, Sittard en Born. Sinds 2013 werkt Leon in het Centrum voor Osteopathie.
Leon Wijnands is afgestudeerd in 2005 aan de Internationale Academie voor Osteopathie te Gent.

De NRO is het kwaliteitsregister voor osteopathie in Nederland en het lidmaatschap is voor de meeste zorgverzekeraars voorwaarde om de osteopatische behandelingen geheel of gedeeltelijke te vergoeden.
Daarnaast is Miriam Russel als secretaresse iedere ochtend aanwezig van 9.00 uur tot 12.00 uur en staat u te woord voor het maken van afspraken en informatieverstrekking.

Osteopaten hebben in Nederland een vooropleiding als fysiotherapeut of arts en zijn opgeleid middels een vijfjarige parttime studie osteopathie, die wordt afgesloten met een internationaal examen en een thesis-verdediging.

De praktijk Osteopathie is in Nederland nog jong; sinds 1986 is er voor het eerst sprake van de Nederlands Vereniging voor Osteopathie (NVO) en vanaf die tijd heeft Osteopathie een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment voldoet een osteopaat, mits aangesloten bij de NRO , aan alle criteria waaraan ook BIG-geregistreerde beroepen moeten voldoen; zo is er bijvoorbeeld verplichte na- en bijscholing en klacht- en tuchtrecht.
Osteopaten D.O. MRO zijn volledig overgestapt naar osteopathie en mogen niet meer als fysiotherapeut of arts werken. Ze werken uitsluitend als osteopaat.
Osteopathie leunt dicht tegen de reguliere geneeskunde aan, maar is in Nederland nog niet door de overheid erkend als zodanig, dit in tegenstelling tot andere landen zoals de Verenigde Staten, Engeland en Zwitserland. Om de kwaliteit van osteopathie te waarborgen is daarom de NRO in het leven geroepen. Mede dankzij het hoge niveau van kwaliteitsbewaking vergoeden bijna alle verzekeringsmaatschappijen (geheel of gedeeltelijk) osteopatische behandelingen uitgevoerd door een NRO geregistreerd osteopaat.

Het Centrum voor Osteopathie biedt een effectieve en vaak verrassende aanpak van lichamelijke problemen, chronisch of acuut van aard. De diversiteit van behandelbare diagnosen is zeer groot en kan op ieder onderdeel van het menselijk lichaam betrekking hebben; verdere informatie voor wie osteopathie bedoeld is, is te vinden onder "voor wie".


Centrum voor Osteopathie - Theo van Well
Rijksweg Zuid 42
6131 AP Sittard
tel. 046 - 4 525 881